Ett litet frågeformulär kan vara början till ett stort genombrott

SurveyXact på jobbet

Här berättar vi om några intressanta case som kan ge inspiration till vad du själv kan använda verktyget till. Om du vill veta ännu mer har vi lagt till några egna artiklar om hur SurveyXact kan användas.

Aktuella artiklar

Undersökningar för alla

Användare / medborgare

Behöver du veta vad dina användare tycker om en tjänst eller upplevelse? Med SurveyXact kan du fråga dem på just det sätt som ger det bästa underlaget.

Kunder / försäljning

Sysslar du med handel eller är du inom upplevelseindustrin? Med SurveyXact kan du enkelt ta reda på vad dina kunder tycker om din produkt eller tjänst.

Medlemsorganisationer

Arbetar du i en medlemsorganisation? Med SurveyXact går det att samla in värdefull kunskap om medlemmarna, systematisera rösthandlingar och samla in material till medlemsmedier.

Hälsovård / forskning

Arbetar du i hälsosektorn eller med forskning? Med SurveyXact går det enkelt och säkert att samla in och analysera stora mängder data för bland annat forskningsprojekt.

Kurs- och utbildningsutvärderingar

Arbetar du med kurs- eller utbildningsutvärderingar? SurveyXact hjälper dig att göra effektiva och automatiserade utvärderingar.

Rådgivning / konsultverksamhet

Är du rådgivare eller konsult? SurveyXact är ett professionellt, flexibelt, licensbaserat undersökningssystem som kan användas för alla sorters uppgiftsinsamlingar.