Användar- och medborgarundersökningar

Behöver du veta vad dina användare tycker om en tjänst eller en upplevelse? Med SurveyXact kan du fråga dem på just det sätt som ger det bästa underlaget.

Använd till exempel SurveyXact till:

  • Medborgarpaneler
  • Undersökningar av användarnöjdhet och användarvänlighet
  • Medborgarundersökningar
  • Mobila undersökningar
  • Undersökningar gällande image och kännedom
  • Effektivitetsmätningar och bedömningar
  • Attitydundersökningar

 

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här