Användar- och medborgarundersökningar

Behöver du veta vad dina användare tycker om en tjänst eller en upplevelse? Med SurveyXact kan du fråga dem på just det sätt som ger det bästa underlaget.

Använd till exempel SurveyXact till:

  • Medborgarpaneler
  • Undersökningar av användarnöjdhet och användarvänlighet
  • Medborgarundersökningar
  • Mobila undersökningar
  • Undersökningar gällande image och kännedom
  • Effektivitetsmätningar och bedömningar
  • Attitydundersökningar