Engagerede medarbetare över nationsgränser

PeopleXact - en stark grund för fortsatt utveckling av medarbetarnas engagemang och välbefinnande

Nordic Houseware Group är ett företag i snabb utveckling som just nu implementerar en ny strategi. Detta skifte kräver mycket av medarbetarna och innebär stora förändringar för flera av dem. "I strategin har vi stort fokus på effektivisering och kommersialisering – men vi kan bara lyckas om vi också fokuserar på människorna i organisationen", säger försäljningsdirektör Nicolai Blicher Frederiksen, som tillsammans med företagets CFO ansvarar för Nordic Houseware Groups arbete gällande engagemang och arbetsmiljö. För att nå i mål med detta fokus har Nordic Houseware Group valt att använda PeopleXact för att mäta engagemanget bland sina medarbetare.

Involvering av alla medarbetare är en högsta prioritet
I Nordic Houseware Groups jakt på en partner har man lagt vikt vid en enkel och teoretiskt väl underbyggd lösning som inte kräver omfattande administrativa resurser. Med en sådan lösning blir det tid över att fokusera på det viktigaste: "För oss är arbetet med involvering och uppföljning det viktigaste". 

Möjliggör utförande och handling
Förutom involvering ligger även uppföljning och utförande i framkant hos Nordic Houseware Group. Den typ av information som PeopleXact kan bidra med möjliggör ett aktivt agerande och uppföljning utifrån de tydliga och användbara resultaten. Just denna möjlighet till utförande har uppskattats av företaget, då man på ett agilt och dynamiskt sätt kunnat följa upp resultaten och ta dem vidare. Detta har också haft fördelen att medarbetarna har upplevt nyttan och betydelsen av processen: ”Vi har varit riktigt bra på att använda resultaten. Vi har aldrig tidigare gått så bra på djupet med undersökningen och har skapat ett verkligt engagemang hos alla medarbetare”.

Därför föll valet på PeopleXact som just innehåller en riktad och användarvänlig rapportering som identifierar de viktigaste fokusområdena och ger konkreta åtgärdsförslag för den enskilde chefen. Dessutom finns en informativ kunskapsbank som bl.a. rustar organisationen för uppföljningsarbetet med prioriteringar och förbättringsaktiviteter efter undersökningen. ”Vi har följt rekommendationerna från Rambøll. Vi har avdelningar över nationsgränserna, vilket har gjort att en del av undersökningens datainsamling har skett både fysiskt och digitalt. Alla medarbetare har varit delaktiga i sitt teams arbete med att hitta förbättringspunkter som de måste arbeta med under en 6-månadersperiod – sedan följer vi upp”.

Förtroende är nyckeln
I Danmark finns generellt ett förtroende för själva processen och att ens svar behandlas konfidentiellt utan att företaget kan se individuella svar. Förtroendet för undersökningen är dock inte fullt lika högt i de andra länderna. I mer östliga länder finns det till exempel en större skepsis till huruvida individer i verkligheten förblir anonyma och vem som kan komma åt informationen. Här har Nordic Houseware Group haft stor nytta av att kunna lyfta fram Rambøll Groups grund, globala namn och väl respekterade rykte för att skapa ett större förtroende bland medarbetarna.

Intuitivt och lätt att använda
Nordic Houseware Group tycker att PeopleXact är mycket användarvänligt med bra rapportering och bra stöd från Rambøll. Det har varit en stor fördel för företaget att de bara har behövt lämna relevant information (som namn, e-postadresser, språk etc.), varefter Rambøll har ställt in det hela så att företaget sedan har varit kunna inleda undersökningen. Möjligheten att kunna anpassa önskat språk till de givna respondenterna framhålls också av Nordic Houseware Group, då de upplever att de får bättre och mer kompletta svar när medarbetarna kan svara på sitt lokala språk. Angående användningen av PeopleXact säger Nordic Houseware följande: ”Det var superenkelt! Rapporterna är kompletta och verkligen användbara med bra grafer. Lätt att förstå och lättare att arbeta med.”.

Om Nordic Houseware Group:
Nordic Houseware Group sysselsätter ca. 120 anställda i Danmark, Polen, Tyskland, USA, Shanghai och Hong Kong.

Intervjuperson: Försäljningsdirektör, Nicolai Blicher Frederiksen