Hälso- och forskningsundersökningar

Arbetar du i hälsosektorn eller med forskning? Med SurveyXact är det enkelt och säkert att samla in och analysera stora mängder data till bland annat forskningsprojekt.

Använd exempelvis SurveyXact till:

  • Uppföljning av läkemedelsförbrukning
  • Övervakning av medicineringsförlopp
  • Insamling och analys av data till forskningsprojekt
  • Forskningsstudier
  • Patientnöjdhetsundersökningar