Damarks mest demokratiska kommun?

Holbæks kommuns medborgarpanel

Nöjda medborgare kräver politiker som lyssnar. Men politikerna kan bara vara lyhörda om de vet vad medborgarna faktiskt tycker. Därför har Holbæks kommun använt SurveyXact för att skapa en representativ medborgarpanel som den kan fråga om allt den behöver veta för att kunna fatta rätt beslut.

Exempelvis har medborgarpanelen använts för att planera vad som ska prioriteras för att busstrafiken på bästa sätt ska uppfylla transportbehovet i Holbæk med omnejd. Medborgarpanelens svar har också använts till revidering av konkreta rutter.

Dessutom har panelen – som kommunen själv driver med assistans från SurveyXacts konsulter – gett en värdefull inblick i allt från ungas jobbmöjligheter till parkeringsplatser i Holbæks centrum.

Välkommen till ett medborgarengagemang för 2000-talet.

Holbæks kommun använder bland annat:

  • SurveyXacts integrerade panelmodul med egna paneldeltagare.
  • Konsultassistans vid rekrytering av nye paneldeltagare.
  • Kurser i hur SurveyXact används.
  • Löpande sparring från Rambølls konsulter.

 

Mer information:

Om du vill veta mer om medborgarpaneler i SurveyXact är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på telefon +46 732 317 976.