Nöjda bankkunder är vägen till nya bankkunder

Jyske Bank

Det är svårt att få en kund att byta bank. Såvida du inte har så hög kundnöjdhet att dina kunder börjar rekommendera dig. Därför fokuserar Jyske Bank på kvaliteten och mäter löpande hur nöjda kunderna är med rådgivarna – med särskilt fokus på de parametrar som krävs för att kunden ska bli ambassadör och rekommendera banken till vänner och familj. 

För att lösa detta valdes SurveyXact, dels på grund av systemets flexibilitet, dels på grund av att SurveyXact kunde klara den krävande systemintegration som Jyske Bank behövde göra. Vill du veta resultatet kan du testa att fråga en av bankens kunder om de skulle rekommendera dig att byta till Jyske Bank.

Jyske Bank använder bland annat:

Mer information:

Om du vill veta mer om hur Jyske Bank använder enkätundersökningar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på telefon +46 732 317 976.