Vi vill bara ha en lösning som klarar allt…

Köpenhamns Universitet & Universitetet i Agder

Köpenhamns Universitet och Universitetet i Agder är två av de högre lärosäten som använder SurveyXact. Gemensamt för dessa är ett mycket stort antal användare – bara på Köpenhamns Universitet finns uppemot 4.000 unika användare av SurveyXact.

Samtidigt har dessa användare mycket olika behov: Vissa är studerande som ska använda en begränsad mängd data för en viss uppgift. Andra är forskare som behöver hantera enorma datamängder under flera år, medan ytterligare andra är administrativa medarbetare som vill mäta nöjdheten med allt från kurser i moralfilosofi till kvaliteten på lunchrestaurangens mat.

Med andra ord är universitetens användning av SurveyXact det ultimata beviset på hur flexibelt systemet är.

Universiteten använder bland annat:

  • Utformning av komplexa frågetyper för forskningsändamål.
  • Distribution av inbjudningar via SMS.
  • Gemensam inloggning med hjälp av Where Are You From (WAYF)

Mer information:

Om du vill veta mer om hur universiteten använder SurveyXact är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på telefon +46 732 317 976.