Kund- och marknadsundersökningar

Arbetar du med handel eller inom upplevelseindustrin? Med SurveyXact är det enkelt att få exakt kunskap om vad dina kunder tycker om din produkt eller tjänst. 

Använd exempelvis SurveyXact till:

  • Kundnöjdhetsundersökningar
  • Mobila undersökningar
  • Onsite-undersökningar av upplevelser
  • Internationella undersökningar
  • Undersökningar gällande image och kännedom