Kurs- och utbildningsutvärderingar

Arbetar du med kurs- eller utbildningsutvärderingar? SurveyXact hjälper dig att skapa effektiva och automatiserade undersökningar.

Använd exempelvis SurveyXact till:

  • Elevutvärderingar
  • Kursutvärderingar
  • Examensundersökningar
  • Undersökningar gällande ackreditering
  • Utvärderingar av undervisningsmiljö
  • Forskningsstudier