Medlemsorganisationer

Arbetar du i en medlemsorganisation? SurveyXact ger värdefull kunskap om medlemmarna, systematiserar rösthandlingar och samlar in material till medlemsmedier.

Använd exempelvis SurveyXact till:

  • Lönestatistik
  • Rösthandlingar
  • Research till medlemsmedier
  • Anmälan till arrangemang
  • Attitydundersökningar
  • Panelundersökningar