Detta ska du överväga innan du distribuerar din enkätFör att lyckas med en bra undersökning med representativa data måste du ha en hög svarsfrekvens. Det ställer höga krav på dig att strategiskt förhålla dig till den målgrupp du vill nå och de kanaler du vill använda för distribution av enkäten. Här är en checklista över vad du bör tänka på innan du distribuerar din enkät.

När du söker feedback från användare eller vill få inblick i kunders upplevelse av en viss vara eller ett evenemang kämpar du mot en armé av andra meddelanden som fångar dina respondenters uppmärksamhet. Därför bör du arbeta strategiskt med hur du når dina svarande genom att paketera din enkät rätt och genom att använda rätt distributionskanaler – då finns det största möjliga chans för kunder att lägga tid på att besvara just din enkät.

– Hos SurveyXact har vi ett mantra som lyder ”respondent is king”, och vi vill gärna hjälpa våra kunder att komma kontakt deras kunder, säger Ulrik Lange, Manager hos SurveyXact. Med 10 års erfarenhet som Manager i SurveyXact vet Ulrike Lange vad som krävs för att uppnå en hög svarsfrekvens på sina enkäter.

Med SurveyXact kan du skicka din enkät via följande kanaler:

  • E-post
  • SMS
  • Digital brevlåda
  • QR-kod
  • Pop-in
  • Koppling
  • Självupprättning med anonym länk.

Checklista för enkätutskick

Här är tre saker att tänka på innan du distribuerar din enkät, för att du ska få så mycket data som möjligt om det du vill undersöka.

 

1. Fokusera starkt på din målgrupp

Först måste du zooma in på publiken som får din enkät. Utgångspunkten för en bra undersökning är att få in så mycket data som möjligt, och om du vill öka svarsfrekvensen måste du skräddarsy din enkät till målgruppen. För personer med sämre syn bör ett enklare frågeformulär utformas och du kan överväga att använda en berättarröst i enkäten. Om ditt frågeformulär ska nå en yngre publik bör du överväga att distribuera det via SMS så att du kan fånga dem på den enhet de använder mest – mobilen.

 

2. Avgör din undersökningstyp

När du har zoomat in på din målgrupp är det dags att utvärdera vad för typ av undersökning du ska genomföra. Precis som målgruppen avgör studiens utformning är det undersökningstypen som avgör vilken kanal som fungerar bäst för att nå målgruppen. Om det är en lång och omfattande studie med många textfält är det mindre lämpligt att distribuera enkäten på SMS. Då är e-post ett bättre alternativ. 

 

3. Gör det händelsebaserat

När du genomför en undersökning vinner du mycket på att göra den händelsebaserad. Det vill säga, att du skickar ut den omedelbart efter att respondenten har haft en touchpoint med ditt företag så att ditt företag, produkt eller tjänst är top of mind hos respondenten. Detta kommer att öka chansen att respondenten svarar på enkäten och ger de mest rättvisande svaren.

 

Kontakta oss för rådgivning vid enkätutskick
Behöver du feedback inför ditt enkätutskick? Då är du varmt välkommen att höra av dig till våra experter på telefonnummer +45 70 26 78 22 eller via e-mail på kontakt@surveyxact.se

Som SurveyXact-kund har du dessutom alltid tillgång till kurser om frågeformulär och undersökningsmetoder.  Såväl nya som erfarna användare får på kurserna möjlighet att lära sig mer om enkätundersökningar - från framställning av frågeformulär till rapportering.

Med vänlig hälsning,
Team SurveyXact