Frågor att ställa i din kundundersökning

Är du osäker på hur frågorna i en kundundersökning kan se ut? Här är 10 exempel på standardfrågor i en kundenkät i ämnen som sträcker sig från kundnöjdhet till produktkvalitet och personalbemötande. Frågorna är till för inspiration till vad ni kan välja att fråga i er undersökning. Tänk på att anpassa frågorna till er verksamhet samt era aktuella behov och er situation.

Vilka frågor du väljer att använda beror på flera olika faktorer:

 • Är det en kort händelsebestämd eller en årlig strategirelaterad undersökning ni ska utföra?
 • Arbetar ert företag mot andra företag eller mot konsumenter?
 • Vad levererar ni till kunden – en produkt, ett projekt, en tjänst eller rådgivning?

ÖVERGRIPANDE KUNDNÖJDHET

 • Hur nöjd är du överlag baserat på din samlade erfarenhet av [X]?
 • NPS (Net Promoter Score): Hur troligt är det att du skulle rekommendera [X] till familj, vänner och kollegor?

FRÅGOR OM MEDARBETARE

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 • Medarbetarna på [X] är mycket kunniga
 • Medarbetarna på [X] följer snabbt upp på mina frågor

AVSLUTANDE KOMMENTARSRUTA

 • Vad har varit särskilt bra med samarbetet med [X]?
 • Vad kunde bli bättre i samarbetet med [X]?

FRÅGOR OM AVTAL OCH INFORMATION

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 • [X] håller de avtal de ingått med mig
 • Jag har känt mig välinformerad under vårt samarbete

FRÅGOR OM PRODUKTER OCH RÅDGIVNING

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

 • Produkterna från [X] har hög kvalitet
 • [X] ger mig användbara råd

 

Behöver du ytterligare inspiration?
Kontakta oss för mer information om hur vi hjälper organisationer att få nya insikter om sina kunder, på telefon +45 70 26 78 22 eller via e-mail på kontakt@surveyxact.se