FYRA ANLEDNINGAR ATT GENOMFÖRA EN KUNDUNDERSÖKNING

Finns det något tillfälle där det inte är till fördel att känna till kundernas ärliga åsikter när man driver ett företag eller organisation? Det tror inte vi. Alla medarbetare, från golvet till ledningen, drar nytta av att veta hur kunderna uppfattar verksamheten. Med utgångspunkt i kundernas behov och önskemål kan du optimera och driva verksamheten med bästa möjliga förutsättningar. Det finns många bra anledningar till att genomföra kundundersökningar, och de berättar vi om här.

1. KUNDUNDERSÖKNINGAR STÖDJER FÖRETAGETS TILLVÄXT OCH RESULTAT

Vore det inte tråkigt om företagets tillväxt helt plötsligt skulle bromsas in för att ni fattar beslut som går helt eller delvis emot kundernas önskemål?

I företag med många transaktioner och kunder är det viktigt att ha fingret på pulsen. Kundundersökningar ger en inblick i vad era starka sidor är och var ni kan bli bättre. Kunskapen från undersökningen ger er möjlighet att följa huruvida ni levererar tillfredsställande service och rådgivning till era kunder. Genom att få direkt återkoppling på kundernas upplevelse av så kallade ”kontaktpunkter” kan ni åtgärda era fel och brister. Kontaktpunkter är de tillfällen då kunder kommer i direkt kontakt med företaget. Kontakt- punkterna kan vara fysiska och i digital form.

2. KUNDANALYSER HJÄLPER LEDNINGEN ATT FATTA BESLUT

Kundundersökningar är ett bra verktyg för att sätta och följa upp mål, prioritera resurser och välja viktiga insatsområden. Ledningen kan fatta bättre beslut baserade på fakta. Med hjälp av kundmätningar kan ledningen fokusera mer på kundlojalitet. Baserat på kundernas återkoppling kan man utforma handlingsplaner som skickas ut till relevanta medarbetare. Det går även att utveckla ett system som hanterar feedback från missnöjda kunder direkt. På så sätt kan negativ återkoppling snabbt samlas in och kunden kan kontaktas i syfte att hantera klagomålet.

3. STÄRKER BILDEN AV FÖRETAGET

Kundundersökningar stärker bilden av företaget, eftersom det är ett bevis på att ni tar era kunder på allvar. Samtidigt blir marknadsföringen mycket enklare när marknadsförings- eller kommunikationsavdelningen ansträng- er sig för att förbättra kundupplevelsen och bilden av företaget. Genom att analysera bilden av företaget i en kundundersökning ser ni också till att företagets kommunikation stämmer överens med bilden kunderna har av företaget.

4. KUNDBORTFALL KAN HINDRAS MED HJÄLP AV DATA

Det är mycket billigare och enklare att behålla befintliga kunder än att locka till sig nya. Därför är det värdefullt att arbeta med att behålla kunderna. Om du genomför en kundundersökning får du en bild av huruvida kunderna kommer att vända er ryggen. På så sätt får du en överblick över risken för kundbortfall, samtidigt som du kan identifiera orsakerna till att kunderna inte är lika nöjda längre och får en möjlighet att göra något åt det. Med kund- bortfallshastighet menas den procentandel av en kundbas som under en viss period har valt att avsluta samarbetet med företaget. Med kunskapen du får från en kundundersökning har du en robust grund för att följa upp med de konkreta riskkunderna och se till att de stannar kvar som kunder.

Få en personlig genomgång

Priser och information

Behöver du hjälp med din enkät?