Nyheter

Distribution av frågeformulär via SMS

Det är ingen hemlighet att vissa målgrupper är svårare att komma i kontakt med än andra. Enkätundersökningar riktade till en yngre publik innebär särskilda utmaningar.

Interaktiva webbrapporter i SurveyXact

De traditionella sätten att förmedla resultat från diverse undersökningar ifrågasätts allt oftare. Standarden har tidigare varit långa rapporter med hög detaljnivå...

Olika tidsplaner i samma mätning

Vi är mycket glada att nu kunna presentera den senaste funktionen i SurveyXact: Flera tidsplaner för samma undersökning.

Ny användarhantering i SurveyXact

Som den sista förberedelsen för GDPR implementerar SurveyXact ett nytt system för hantering av användaråtkomst.

Analysera svar med den nya topp/botten-grafen

Den nya graf gör det möjligt att bilda en snabb översikt över de variabler som får högsta och lägsta poäng i din undersökning.

Visuell uppdatering av grafer i SurveyXact

Graferna i SurveyXacts analysmodul har blivit visuellt uppdatert med avsevärt bättre rapporter som ett resultat.

Nytt registreringsverktyg för enkäter i SurveyXact

Det är med stort nöje att vi nu kan presentera det nya registreringsverktyg i SurveyXact.

Nya GDPR- och administrationsfunktioner

Som användare i SurveyXact kan du nu, enkelt och effektivt, uppfylla dina skyldigheter som databehandlare.

Ny hantering av användaråtkomster i SurveyXact

Ny hantering av användaråtkomster i SurveyXact

Checklista

Checklista över vad du bör tänka på innan du distribuerar din enkät.

Ett enkätverktyg med fokus på användarupplevelsen

Välj ett enkätundersökningsverktyg med fokus på användarupplevelsen

Ny layoutmall finns nu i SurveyXact

En helt ny layoutmall finns nu tillgänglig i SurveyXact för alla våra användare

Nya layoutmallar

Ny standardlayoutmall som gör det enkelt att skapa inbjudande enkäter.

Utbilda dina anställda i enkätundersökningar

SurveyXact är bara värt något om du vet hur du använder det.

Tre distributionsmetoder

Här talar vi om tre distributionsmetoder som kan bidra till att öka din svarsfrekvens.

Nu kan du även presentera din data via Dashboards

Nu har vi lanserat en ny Dashboard i SurveyXact som optimerar intuitiv och visuell kommunikation för alla potentiella målgrupper.

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här