20 år med SurveyXact

I exakt 20 år har SurveyXact försett skandinaver med svar på sina frågor, insikter om sina målgrupper och levererat rätt kunskap i rätt tid till och om medborgare, användare, kollegor och andra intressenter.

I juni 2002 såg SurveyXact dagens ljus. Född ur Ramboll som ett effektivt verktyg för att samla och strukturera kunskap och skapa insikt för förändring.

Idag är SurveyXact störst i familjen – och Skandinaviens ledande enkätsystem. Sedan 2002 har vi lyssnat på er – kunderna – och gett er ett antal familjetillskott. SurveyXact är därför idag motorn bakom bland annat professionella och användarvänliga HR-undersökningar, medborgarinvolveringsprocesser i två tredjedelar av danska kommuner och ett effektivt verktyg för att skapa förändring i ett stort antal företag och organisationer i hela Skandinavien. Faktum är att idag genomförs en enkätundersökning med SurveyXact var femte minut. Och det var - var femte minut...

SurveyXact har växt med och tack vare er – kunderna. Vi vill därför använda vårt 20-årsjubileum till att tacka er för att ni var med – några av er till och med från första början.

Vi är inte färdiga med att växa, och vi hoppas att du kommer att fortsätta göra oss bättre – kanske till och med i 20 år till.