Data berättar historier

Få dina berättelser berättade i tid.

Vill du fatta beslut i tid baserat på data?
En dynamisk Dashboard ger dig insikter - hela tiden.

Men du kanske frågar vad du behöver en Dashboard för när du redan skapar rapporter i SurveyXact.

Rapporter är statiska och kan ofta vara en utmaning för mottagaren att tyda. Med Dashboards kommer du att uppleva ett dynamiskt analysverktyg som ger en omfattande översikt över de viktigaste data. Dashboards är särskilt användbara när man överblickar eller jämför flera dataset samtidigt. En Dashboard fungerar i realtid och kan enkelt delas med dina stakeholders.

Om du är SurveyXact-användare hittar du Dashboards under fliken Presentationer i din undersökning.

Om du ännu inte är SurveyXact-användare, kontakta oss för att höra mer och få en demonstration av möjligheterna med Dashboards.

Bäst hälsningar

Team SurveyXact