Distribution av frågeformulär via SMS

Det är ingen hemlighet att vissa målgrupper är svårare att komma i kontakt med än andra. Enkätundersökningar riktade till en yngre publik innebär särskilda utmaningar eftersom unga människor generellt använder e-post mindre än andra befolkningsgrupper. 

Det är därför med stort nöje SurveyXact nu kan presentera ännu ett verktyg i kampen om respondenternas uppmärksamhet: Distribution av enkäter via SMS – direkt via SurveyXact-systemet. 

SMS-distribution kan ersätta – eller komplettera – de distributions-, påminnelse- och informationsbrev som du skickar med vanlig e-post. Du kan därför exempelvis först skicka ut ditt frågeformulär via e-post och sedan skicka en påminnelse via SMS.

Till skillnad från e-post kan vi inte skicka SMS gratis eftersom teleoperatörerna baserar faktureringen på förbrukning. Man måste därför köpa ett antal SMS i SurveyXact innan det går att skicka SMS inom ramen för en undersökning. Du kan beställa SMS och läsa mer om villkoren för användning av SMS i SurveyXact på www.surveyxact.se/sms-beställning.

Därefter är det bara att aktivera SMS-distribution för den aktuella undersökningen och börja använda de nya funktionerna. Användarhandboken är uppdaterad med de senaste nya funktionerna, men har du ändå frågor rörande SMS-distribution av frågeformulär via SurveyXact är du mycket välkommen att ringa oss på 70 26 78 22.

 

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här