SurveyXact – Ett enkätverktyg med fokus på användarupplevelsenVälj ett enkätverktyg med fokus på användarupplevelsen

I större företag och organisationer finns det många system som anställda måste kunna navigera i. Därför är det viktigt att du väljer system som är användarvänliga, enkla och intuitiva att komma igång med. Även när det gäller undersökningssystemet.

Undersöknings-, marknadsföring- och designverktyg är bara några av de system som många anställda måste hantera. Inte nog med att de ska anpassa sig till dem – helst bör de faktiskt kunna arbeta självständigt i systemen. Därför bör du välja system som är enkla och intuitiva att arbeta med – men utan att kompromissa med funktionerna.

UX-design står för User Experience-design och är med andra ord ett sätt att skapa den goda användarupplevelsen. Många It-företag har börjat arbeta med denna metod, något som är mycket positivt för dig som användare.

Fördelarna med UX-design

UX-design handlar om att förstå och organisera användarupplevelsen för att passa användarnas behov och önskemål och undvika frustration.

– Om användare inte tror att systemet är enkelt och intuitivt att arbeta så måste vi ändra på det. Det är just denna interaktion med användarna som gör hela skillnaden, säger Carina Michelle Christensen, UX-designer hos Stakeholder Intelligence på Ramboll.

Ramboll ansvarar för SurveyXact-undersökningssystemet, som är det mest använda gör-det-själv-enkätverktyget i Danmark. Carina Michelle Christensen använder UX-designmetoden i utvecklingen av SurveyXact. Bland annat innebär detta användartester med de människor som använder systemet varje dag.

 

Här ger hon tre goda skäl till varför du bör leta efter IT-system utvecklade med användarupplevelsen i åtanke:

  1. Förståelse för dig och dina behov

Om användarna inte är aktivt involverade i utvecklingsprocessen för komplexa system finns det risk att användarna kommer att finna det besvärligt och frustrerande att arbeta i. UX-design är en process där faktiska användare tillsammans med en designer förstår hur det är att använda systemet.

– Hos SurveyXact använder vi ofta tänka högt-metoden. En tänka-högt-övning innebär att en användare måste lösa en uppgift i SurveyXact och samtidigt berätta om de delar av uppgiftslösningen som är förvirrande, frustrerande och allt däremellan, säger Carina Michelle Christensen och fortsätter:

– Samtidigt sitter jag bredvid användaren och ställer frågor. På detta sätt får vi inblick i barriärer, tvivel och frustrationer. Det är värdefull information för att förbättra användarupplevelsen. Var kommer tvivlet? Varför blir det svårt? Var tvekar de? Det hjälper oss att identifiera de viktigaste insatsområdena, säger Carina Michelle Christensen.

  1. Användarvänlighet som inte begränsar dina handlingsmöjligheter

När det gäller exempelvis enkätundersökningar kan det finnas många olika behov och önskemål hos användarna. Därför behövs en mängd olika funktioner. Om du vill ha bästa möjliga undersökning får den inte begränsas av en för snäv designram.

Den svåra balansgången är att kombinera många funktioner med användbarhet. Om undersökningssystemetutvecklats utan input från de faktiska användarna kan det lätt bli oförståeligt och svårt att använda. Därför ska du hitta ett system som passar dina behov men som fortfarande är lätthanterligt.

  1. Prioritera funktioner

System som SurveyXact är gör-det-själv-verktyg som du med tiden ska kunna arbeta med själv långt framöver. Annars blir det snabbt en frustrerade upplevelse.

Det kan vara svårt att veta exakt vilka funktioner som är de viktigaste för dig som användare för att enkelt och snabbt skapa professionella enkäter, men den löpande kontakten ger en unik inblick i de behov och önskemål som användarna kan ha. Hos SurveyXact har detta bland annat resulterat i ett användargränssnitt där de mest använda funktionerna prioriterats.

På så sätt kan de nya användarna snabbt komma igång med att använda de grundläggande funktionerna, medan erfarna användare fortfarande kan dra nytta av mer avancerade funktioner.

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här