Tillbaka till kontoret eller fortsatt arbete hemifrån: Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Många företag håller just nu på att planera för en vardag efter pandemin och upplever ett behov av mer strukturerad information om medarbetarnas förväntningar och behov för framtidens arbetsplats. Hur förbereder sig din organisation på dessa utmaningar?

Många anställda upplever att hemmakontoret har gett mer flexibilitet i vardagen. Det skapar förväntningar på hybrida arbetslösningar i framtiden. Nya arbetslösningar förutsätter samtidigt insikt i vilka typer av arbetsuppgifter som kan släppas från det fysiska kontoret, och vilka hybrida arbetsformer som blir lämpliga. 

Vi har fått flera förfrågningar om undersökningar av detta slag och har därför valt att ta fram ett gemensamt sätt att kartlägga framtidens arbetsplats. Konceptet bygger på lärdomar från våra hemkontorsundersökningar, men fokuserar nu på att samla information om hur du ska strukturera arbetet framhöver:

  • Hur vill vi jobba i framtiden?
  • Vilka kontorsutrymmen bör prioriteras?
  • Hur kommer möten att hållas?
  • Vilka uppgifter kommer lösas hemifrån?
  • AML: Hur efterföljs arbetsmiljölagen vid arbete hemifrån?
  • Vad utmärker en attraktiv arbetsplats i framtiden?

Detta är några av de områden som vår kartläggning av framtidens arbetsplats fokuserar på. Rambolls enkät består av 15 grundläggande frågor samt ett antal valbara frågor som riktar in sig på särskilda aspekter av framtidens arbetsplats beroende på vad som är relevant för just din organisation. Rambolls "back-to-office"-undersökning är lätt att genomföra och säkerställer att vägen till insikt blir så kort som möjlig.

• Lätt att genomföra

Ramboll ansvarar för det tekniska genomförandet och rapportering. Lösningen innehåller även förslag på utskickstexter. Du behöver bara bistå med en lista över respondenter.

• Valfrihet och benchmarking

Frågeformulärets kärna består av några standardfrågor som möjliggör jämförelser med andra organisationer. Dessutom kan du lägga till valfria eller specialdesignade frågor.

• Tydlig rapportering

Resultaten från undersökningen görs tillgängliga i tydliga och intuitiva rapporter. Detta ger dig de insikter som krävs för att fatta rätt beslut när det gäller arbetslivet efter pandemin.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att höra av dig till oss du önskar veta mer om Rambolls nya medarbetarenkät för framtidens arbetsplats. Pris baseras på omfattningen av den hjälp du behöver.

Kontakta oss på kontakt@surveyxact.se eller tel. +46 732 317 976.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Vänligen,
Team SurveyXact