Interaktiva webbrapporter i SurveyXact

De traditionella sätten att förmedla resultat från diverse undersökningar utmanas allt oftare. Standarden har tidigare varit långa rapporter med hög detaljnivå, men nu efterfrågas ofta kort och precis information om de viktigaste resultaten. 

Det innebär ett stort dilemma, för när vi sorterar bort resultat ur våra rapporter riskerar vi att utelämna vissa viktiga detaljer så att nyanserna i de nyss insamlade uppgifterna går förlorade. Lösningen på det problemet är dynamisk förmedling av kunskap, där detaljerna finns lätt tillgängliga utan att de stör den övergripande bilden.

Vi är därför väldigt glada att kunna presentera dynamiska webbrapporter i SurveyXact. Funktionen innebär kort sagt att läsaren av en publicerad rapport själv kan filtrera data och därmed bestämma vilka respondenter som ska inkluderas i den bild som visas för läsaren. 

Exempel: 

I SurveyXact gör vi löpande utvärderingar av våra kostnadsfria kurser. Tidigare skulle vi ha gjort en samlad rapport för alla kursdeltagare och sedan skapa filtrerade versioner för alla kursledare och kurstyper. Nu behöver vi bara göra en samlad rapport där läsaren själv kan välja vilken kursledares resultat som ska visas, eller för vilken kurstyp det ska visas resultat. På så sätt kan vi ge en samlad överblick över våra kursutvärderingar, samtidigt som det går att fördjupa sig i de enskilda kursledarnas resultat. 

Klicka här för att testa en dynamisk webrapport

Observera att ovanstående rapport baseras på ett anonymiserat urval av SurveyXacts kursutvärderingar av äldre datum.

Du kan läsa mer om de nya funktionerna i kapitlet  "Filtrering av rapporter" i användarhandboken.

Lycka till med nya rapportpubliceringar!

Med vänlig hälsning,
SurveyXact-teamet.

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här