Ny e-bok om automatiserade SurveyXact-undersökningar

Många företag genomför SurveyXact-undersökningar med löpande datainsamling. För dessa kommer det ofta att vara fördelaktigt att automatisera datainsamlingen med hjälp av SurveyXacts API-lösning.

Av den anledningen har vi sammanställt en e-bok i ämnet, där vi ger tre konkreta exempel på hur samspelet mellan SurveyXact och företagets övriga IT-system kan automatiseras och optimeras.

De tre exemplen är:

  • Löpande kundnöjdhetsundersökningar
  • Aktuella kursutvärderingar
  • Regelbundna temperaturmätningar

Du hittar e-boken här.

Du är självklart välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill ha råd angående möjligheterna att använda SurveyXacts API-lösning.

Glad läsning!

Med vänliga hälsningar

SurveyXact