Ny hantering av användaråtkomster i SurveyXact

I samband med GDPR lanserade SurveyXact den 18 maj 2018, ett nytt sätt att hantera användarhantering. Baserat på den positiva feedbacken lanserar vi nu version 1.1, vilket är en förbättrad åtkomsthanteringen av organisations-, undersöknings- och rapporttillgången. Den nya åtkomsthanteringen gör att du kan hantera all åtkomst i din organisation ännu mer effektivt, beroende på vilken roll du har i SurveyXact.

Organisationsåtkomst: 

När du som organisationsledare skapar en organisationsåtkomst kan du nu utföra följande uppgifter i ett arbetsflöde:

1) Skapa åtkomst till flera organisationer på samma organisationsnivå samtidigt.
2) Ge flera användare organisationsåtkomst på en gång

  • Tilldela samma organisatoriska åtkomst till många användare på en gång genom att infoga flera användarnamn åt gången.
  • När du skriver ett namn, användarnamn eller e-postadress, kommer systemet att föreslå de befintliga användarna från din SurveyXact-organisation.

Undersökningsåtkomst:

När du som undersökningsadministratör eller organisationsledare skapar en undersökningsåtkomst kan du nu:

1) Ge användarna åtkomst till flera undersökningar på en gång.
2) Välja mellan ett antal nya typer av undersökningsåtkomst som gör att du kan begränsa en eller flera användares rättigheter i en undersökning:

Om du vill ändra undersökningsadministratören kan du också göra det i flera undersökningar samtidigt.

Rapportåtkomst:

När du skapar en rapportåtkomst kan du nu:

1) Ge användarna tillgång till flera rapporter samtidigt.
2) Göra en publicerad rapport offentligt tillgänglig.

Har du frågor?

Användarmanualen uppdateras löpande, men om du redan behöver hjälp med de nya funktionerna är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon +47 732 317 976.

Vi hoppas att du uppskattar och får användning av de nya funktionerna.

SurveyXact

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här