Nytt registreringsverktyg i SurveyXact 

Det är med stort nöje att vi nu kan presentera det nya registreringsverktyget i SurveyXact. Registreringsverktyget är avsett för dig som använder SurveyXact för ett av följande användningsområden:

1. Kursregistrering eller registrering för andra händelser där det finns begränsat antal platser.

2. Populations- eller marknadsundersökningar där du skulle vilja ha ett representativt urval av en viss population.  

Nedan följer en kort beskrivning av användningsområden. 

1. Registrering för händelser 

För dig som ska hålla en eller flera händelser med begränsat registrering. Kort sagt skapar du bara en registreringsgrupp under Enkät-fliken > Avancerat > Registreringsgrupper. Du kan antingen skapa separata grupper till olika händelser eller använda ett övergripande schema med olika alternativ - exempel: om händelsen kommer hållas flera gånger på olika datum.

I exemplet nedan finns en enkel kursregistrering med tre olika kurser på olika datum. En registreringsgrupp för varje kurs är skapat i registreringsverktyget så att det finns plats för 20, 10 och 16 deltagare på respektive kurser. 

De första 20 som registrerar sig till introduktionskursen den 9:e mars kommer att få ett meddelande om att de är registrerade till kursen. Om fler än 20 skulle försöka registrera sig kommer de få ett meddelande att kursen redan är fylld. Det är möjligt för dig att formulera innehållet av dessa meddelanden själv, men annars kommer ett standardiserad meddelanden informera om att det inte finns fler platser kvar. 

Dessa funktioner kan naturligtvis kombineras med de övriga systemfunktioner som till exempel automatiska meddelanden och rapport. Det gör det möjligt för dig att använda SurveyXact till att kontrollera hela flödet från kursregistrering till kvitto och deltagarlista.

2. Populations- och marknadsundersökningar 

De funktioner som används för registrering av kurser och händelser kan även användas för att genomföra bredare undersökningar där du skulle behöva ett representativt urval av en viss population. De klassiska parametrarna är demografiska variabler som till exempel fördelning mellan kvinnor och män, åldersgrupper eller postnummer.

Ett exempel kan vara att skapa två enkla registreringsgrupper med 500 kvinnor och 500 män med syftet att uppnå lika fördelning mellan kön för respondenterna. I detta exempel kommer en eventuell överrepresentation av ett kön att bli kompenserat genom att de återstående respondenterna av könet i fråga kommer få ett vänligt meddelande om att deras svar inte längre behövs. 

I denna typ undersökningar är det ofta bra att använda externa populationspaneler genom SurveyXact. Du kan fortfarande skapa din enkät som vanligt och sedan kan SurveyXacts medarbetare hjälpa till att distribuera undersökningen till en del av din population. Du är välkommen att kontakta oss på +46 732 317 976 om du skulle behöva mer information om användningen av externa popualtionspaneler.

Med vänliga hälsningar 

SurveyXact

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här