Nya GDPR- och administrationsfunktioner i SurveyXact

Att behandla persondata på ett säkert sätt är inget nytt för alla SurveyXact-användare. På SurveyXact har vi alltid haft säkerheten för respondenternas persondata som det viktigaste fokusområdet i utvecklingen av marknadens bästa gör det själv-enkätverktyg. Med hundratals kunder i både offentlig och privat sektor är vi stolta över att sätta standarden över hur lagarna för behandling av personuppgifter bör följas i vår bransch. Därför är det med glädje som vi nu kan presentera våra nya GDPR-och administrationsfunktioner i SurveyXact. De nya funktionerna är utvecklade för att du som användare i SurveyXact, enkelt och effektivt, kan uppfylla dina skyldigheter som dataansvarig. De nya funktionerna handlar bland annat om den svarandes (respondentens) rättigheter och anonymitet.

SurveyXact har nu uppdaterat tre nya funktioner, som gör det enkelt och säkert för dig att möta dina respondenters rätt till säker datahantering:

  • Anonymisering av insamlad data
  • Sökning och eventuell radering av en specifik respondent för alla dina undersökningar i din organisation
  • Fullständig borttagning av returmeddelanden

Anonymisering av insamlade data

Funktionen ”Anonymisering” finns under fliken ”Datainsamling”.

Den här funktionen gör det möjligt att anonymisera data i din undersökning efter datainsamlingen eller analysen. Data anonymiseras genom att radera bakgrunds- enkät- och/eller systemdata från din undersökning, så att det inte längre är möjligt att koppla data till en specifik respondent.

Du bestämmer själv vilken data du vill anonymisera, och vilken data som ska tas bort permanent. Det är även möjligt att arbeta med tidsfilter, för att mer specifikt träffa de data du önskar anonymisera.

Sökning och radering av en specifik respondent

Om en eller flera av dina respondenter vill ändra eller återkalla sitt samtycke och få deras data borttagen från undersökningen, kan SurveyXact nu på ett enkelt sätt isolera de enskilda respondenternas svar och ändra eller radera endast dessa svar från undersökningen. Det här kan du göra snabbt och med ett fåtal klick för alla dina undersökningar.

Denna funktion kräver att du har åtkomst som ”Organisationsmanager” i din organisation.

Sökning- och raderingsfunktionen hittar du på SurveyXacts startsida (fliken med huset). Tryck på ikonen till höger om den översta ”Organisation” och välj ”Find and delete respondents”. Här kan du söka fram de undersökningar, där det finns data för den gällande respondenten. Du kan söka fram respondenten genom antingen e-mailadress eller telefonnummer.

Fullständig borttagning av returmeddelanden

Då returmeddelanden också kan innehålla persondata, är det nödvändigt att även kunna radera returmeddelanden för att leva upp till GDPR. I SurveyXact har man alltid kunnat radera returmeddelanden från en undersökning. Den nya funktionen gör den här processen enklare och snabbare.

Du raderar alla returmeddelanden för en undersökning under ”Datainsamling” > ”Returmeddelanden” > ”Delete”.

Under returmeddelanden har det även tillkommit en funktion för att exportera returmeddelanden till Excel. Den här funktionen har inte något med GDPR att göra, men gör det enklare för användare att arbeta med returmeddelanden. Man kan exportera returmeddelanden från en undersökning på fliken Returmeddelanden genom ”Manage” > ”Export all returned mails”.

Användarhandboken uppdateras löpande, men skulle du redan nu få användning för hjälp med de nya funktionerna, är du välkommen att kontakta oss på telefon 073 231 79 76.

Vi hoppas att du får användning av de nya funktionerna!

SurveyXact.

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här