Olika tidsplaner i samma mätning

Vi är mycket glada att nu kunna presentera den senaste funktionen i SurveyXact: Flera tidsplaner för samma undersökning. 

Det blir allt viktigare att respondenterna kontaktas vid rätt tidpunkt. Det innebär vissa utmaningar för undersökningar där man löpande bjuder in nya respondenter och gärna vill planera in utskick av inbjudningar till specifika grupper av respondenter.

Det som är nytt är att du nu har möjlighet att upprätta olika tidsplaner för en undersökning och specificera när enskilda respondenter – eller grupper av respondenter ska bjudas in till undersökningen.

Användarhandboken är uppdaterad med en beskrivning av de nya funktionerna, men du är också välkommen att använda snabbguiden som hjälper dig att komma igång med de nya tidsplanerna: 

Klicka här för instruktioner i användarmanualen om hur du upprättar en eller flera tidsplaner i SurveyXact.

Med vänlig hälsning
Team SurveyXact

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här