Kartlägg arbetmiljön med OSA-undersökningar

Hur ser din organisation till att er arbetsuplats uppfyller de krav som ställs genom arbetsmiljölagstiftningen (AML)?

På SurveyXact hjälper vi dagligen organisationer och företag att förbättra den psykiska såväl som den fysiska arbetsmiljön. Med utgångspunkt i den svenska arbetsmiljölagstiftningen har våra experter tagit fram OSA-enkäter som kartlägger de områden och aspekter som krävs för att säkerställa en trygg och trivsam arbetsmiljö. 

Läs mer här om hur vi på Ramboll hjälper företag att förbättra och förändra arbetsmiljön genom att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). 

Hjälp med din OSA-undersökning?

Tveka inte att höra av dig till oss om du önskar veta mer om Rambolls OSA-enkäter.

Kontakta oss på kontakt@surveyxact.se eller tel. +46 732 317 976.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Vänligen,
Team SurveyXact