På PeopleXact är vi stolta över att presentera ett spännande case från en av våra intressanta kunder

Nordic Houseware Group är ett företag i snabb utveckling som sysselsätter ca. 120 anställda i Danmark, Polen, Tyskland, USA, Shanghai och Hong Kong.

Nordic Houseware Group har sökt en partner som kunnat leverera en enkel och väl fungerande lösning som inte är alltför tids- eller resurskrävande så att fokus kan ligga på utförande, uppföljning och involvering av medarbetarna.

I artikeln nedan kan du läsa mycket mer om hur Nordic Houseware Group använder PeopleXact för att stödja deras kontinuerliga arbete med att skapa engagemang och trivsel hos sina anställda – över nationsgränserna.

Läs hela artikeln här