Så skapar du bättre enkätundersökningar

Förberedelse. Förberedelse och bra planering.

Både Winston Churchill och Benjamin Franklin sa en gång på sitt eget sätt, “To fail to plan is a plan to fail.”

Så att hoppa över planering är att planera att misslyckas.

Formuleringen låter inte riktigt lika bra på svenska, men det gör inte uttrycket mindre sant. Speciellt när det kommer till kunskap och datainsamling, där din studie beror på andras känslor, attityder och svar på din enkät.

Hur mycket kontroll man har över processen varierar förstås från undersökning till undersökning. Men det är viktigt att du har full kontroll över de faktorer du kan kontrollera.

På så sätt kan du gå in i processen väl förberedd, redo att ge respondenten bästa möjliga upplevelse och redo att ta itu med eventuella oförutsedda utmaningar.

Fundera noga över frågeformulärets svarskategorier

Om du är tveksam är det bättre att lägga en timme för mycket än en timme för lite för att säkerställa att svarskategorierna stämmer överens med målet för undersökningen och de syften du arbetar med.


Innan du trycker på knappen och skickar iväg frågeformuläret till +1000 respondenter eller hur stor din målgrupp än är, stanna upp och ställ dig själv dessa 6 frågor.
Du kan få tillbaka din tidsinvestering många gånger om.

1. Hänger svarskategorierna samman med frågeformuleringen?

Med andra ord, är det lätt för respondenten att få en överblick över svarsalternativen och enkelt välja det svar som passar dem bäst?

Om ja, så är du på god väg.

Om inte, kan det vara värt att överväga en justering av tillvägagångssättet. Det kan vara att ändra svarskategorin från batteri till skala. Eller använd symboler — smileys och andra ikoner hjälper ofta till att göra det hela lite tydligare.

Lösningarna är många och varierar beroende på frågans karaktär, men är man uppmärksam på utmaningen kommer lösningen ofta av sig själv.

Xacts support och konsulter finns dock alltid redo att hjälpa till om du kör fast eller har en snabb fråga. Vi har också ett stort kunskapsuniversum som du är välkommen att dyka in i. Det hittar du här.

2. Är svarskategorierna lättöverskådliga?

Med andre ord, er det let for respondenten at danne sig et overblik over svarmuligheder og uden besvær vælge det svar, der passer dem bedst?

Hvis ja, så er du godt kørende.

Hvis nej, så er det måske værd at overveje en justering af tilgangen. Det kan være at ændre svarkategorien fra batteri til skala. Eller bruge symboler — smileys og andre ikoner hjælper ofte til at gøre det hele lidt mere overskueligt.

Løsningerne er mange og varierer alt efter spørgsmålets karakter, men er du obs på udfordringen, kommer løsningen ofte af sig selv.

Xacts support og konsulenter sidder dog altid klar til at hjælpe, hvis du sidder fast eller har et hurtigt spørgsmål. Vi har også et stort vidensunivers, du er velkommen at dykke ned i. Du finder det hele her.

3. Finns det tillräckligt med svarmöjligheter?

Det här är lite av en blandning av de två tidigare punkterna.

Tydlighet är som sagt kritisk, men samtidigt är det också viktigt att svarsalternativen täcker alla möjligheter – utan att gå utöver tydligheten.

Till exempel: Om vi ​​tar utgångspunkt i matsalsexemplet från tidigare är det inte bara de i mitten som har förbisetts. Hur är det med de som älskar sin matsal eller de som inte tål platsen? Alternativ som "Riktigt bra" och "Riktigt dåligt" kan vara en bra idé här.

Tricket är att hitta balansen mellan tydlighet och ett antal svarsalternativ som tillräckligt täcker alla möjligheter och i slutändan leder till ett tillförlitligt resultat.

4. Är svarsalternativen balanserade?

En av de saker som ofta kan ställa till det är svarsalternativ som i olika grad påverkar hur respondenten svarar.

Om världen vore perfekt där alla tog ställning till allt i sina liv såväl som i din undersökning. Men i verkligheten varierar det väldigt mycket vad och hur människor tar ställning till saker och ting.

Om vi ​​återigen utgår från matsalsexemplet från tidigare så kommer det förmodligen att finnas några respondenter som har en tydlig inställning till frågan, medan andra kanske aldrig har tänkt på det.

Här är det viktigt att frågans formulering och alternativen för svarskategorin inte tvingar respondenterna för mycket åt ett håll. Om människor inte svarar på vad de verkligen känner, så förvrängs i slutändan resultatet och på undersökningens giltighet och tillförlitlighet kan bli lägre.

5. Är dina svarskategorier ömsesidigt uteslutande och kollektivt uttömmande?

Dina svarskategorier ömsesidigt uteslutande när det finns en balans mellan positiva och negativa svarsalternativ.

Det vill säga om det finns alternativ att svara 'Mycket nöjd' och 'Nöjd' är det viktigt att den motsatta änden av skalan också representeras med svarsalternativ som ’Inte nöjd' och 'Mycket missnöjd'.

Och dina svarskategorier är kollektivt uttömmande när respondenten alltid har möjlighet att ge sitt svar — i praktisk mening betyder det oftast att det finns möjlighet att svara 'Vet ej' eller 'Vill inte svara’.

Syftet här är att respondenterna inte ger upp sitt svar på vägen – eller ännu värre, svarar osant – eftersom svarskategorierna är ofullständiga.

6. Har alla dina frågor ett syfte?

Innan du slutför frågeformuläret, ta dig tid att granska dina frågor en sista gång. Har de alla ett syfte, och stöder det syftet undersökningens primära fokus? Har du begränsat frågeformuläret till det mest relevanta? Ställer du samma fråga mer än en gång? För varje fråga, fråga dig själv (och eventuellt kollegor):

 • Är denna fråga nödvändig?
 • Är frågan ledande?
 • Ställer frågan flera frågor samtidigt?
 • Kan frågan missförstås?
 • Är frågan för enkel/komplicerad för målgruppen?
 • Stämmer frågan med den insamlingsmetod som används?
 • Är frågan på den mätnivå din analys behöver?

Bonus: Se upp för dessa fyra frågeformuleringar

Om du kan svara på alla sex frågorna ovan är du på god väg mot en lyckad undersökning!

Men här på slutet vill vi ge ett sista tips som är klokt att ha i åtanke. Det handlar om fyra frågeformuleringar som kan vara viktiga att vara extra uppmärksamma på.

När allt kommer omkring är frågorna och sättet du ställer dem på limmet som håller ihop din undersökning.

Var försiktig när dessa fyra ord förekommer i dina frågor:

 • Och — Är du säker på att du inte ställer två frågor samtidigt?
 • Eller — Samma som ovan
 • Om — Fundera på om frågan börjar bli för hypotetisk
 • Inte — Om du söker ett JA/NEJ-svar kan det bli svårt att svara om ’inte’ är en del av frågeformuleringen