Tre distributionsmetoder som boostar din svarsfrekvens

För att lyckas med en bra undersökning med representativa data behövs en hög svarsfrekvens. Här talar vi om tre distributionsmetoder som kan bidra till att öka din svarsfrekvens.

En högsvarsfrekvens gör att du kan fatta välgrundade beslut och skapa förändring med din enkätundersökning. Här får du tre distributionsmetoder som kan ge dig fler svar och bättre data.

  1. Skicka med e-post, påminn med SMS
    Att skicka en undersökning via e-post och SMS är ett sätt att öka din svarsfrekvens. Kanske har din respondent kollat sin e-postinkorg vid en tidpunkt då han eller hon inte hade tid att besvara din enkät. Genom att skicka SMS får respondenten en påminnelse om att det finns en öppen enkät att besvara.

  2. Få din egna domän
    Istället för SurveyXact som avsändare av e-postmeddelandet och i adressfältet i webbläsaren kan du välja att ha din egen domän. Till exempel kan det vara https://surveys.djoef.dk. Av rädsla för bedrägerier tvekar många inför att klicka på länkar som de inte känner till. E-postmeddelanden kan vara falska och ha syfte till att fiska (phishing) konfidentiell information om dig. Med din egen domän höjer du enkätens trovärdighet eftersom det bidrar till ökad transparens och säkerhet kring dig som avsändare.

  3. Automatiserade undersökningar
    Om du automatiserar utskick kan du försäkra dig om att nå respondenten när det är som mest relevant. När en kund exempelvis registrerat sig i ett CRM-system kan SurveyXact skicka kunden en inbjudan till enkäten – helt automatiskt. På så sätt får du kundens input medan händelsen är färsk i minnet.