Vi tar väl hand om dina data

Vi får för närvarande många frågor om den kritiska sårbarheten Log4shell (Log4j).

På SurveyXact är det vår högsta prioritet att ta väl hand om dina data - därför var det viktigt för oss att svara så snart som möjligt så snart sårbarheten meddelats.

Inom kort tid hade vi en lösning på plats som tog bort sårbarheten och kort inpå uppdaterade vi till en version där sårbarheten tagits bort helt.

En granskning av loggar bekräftade att sårbarheten inte utnyttjats i SurveyXact.