Visuell uppdatering av grafer i SurveyXact 

Vi har tidigare meddelat en omfattande uppdatering av den underliggande motorn i SurveyXacts analysmodul. Syftet med denna uppdatering har varit att lägga grunden för framtidens kunskapsdelning i SurveyXact. Kort sagt menar vi att framtidens kunskapsdelning innebär att presentera det rätta resultatet, för de rätta människorna, på rätt tidspunkt och i rätt format. Det kommer att vara slut med rapporter på flera hundra sidor där läsaren måste hitta relevanta resultat själv, och där "Information Overload" är en verklig risk. 

Framtidens kunskapsdelning är exakt, säker och lätt att avkoda. Samtidigt måste den vara flexibel och enkel att arbeta med. Då måste vägen från datainsamling till delning av resultaten vara så kort som möjligt och det måste även vara visuellt snyggt. Det är därför uppenbart att kunskapsdelning alltmer utförs i ett digitalt format i form av interaktiva dashboards - även i samband med mer traditionella undersökningar. Det är denna framtid vi arbetar mot när vi utvecklar analys- och rapporteringsfunktioner i SurveyXact.

I denna ombäring är det läsbarhet såväl som det visuella intrycket som har förbättras avsevärt. Alla grafer i SurveyXacts analysmodul har fått en visuell optimering så att de visas snyggare och även är lättare att tolka.  

Exempel 1: Genomsnitt stapeldiagram över 4 frågor filtrerat på säljare inklusive benchmark:

Visar resultaten för säljare Adam Ericsson, jämfört med totalen för alla säljare

Exempel 2: Samma 4 frågor visade som staplat stapeldiagram inklusive genomsnitt och benchmark:

Visar resultaten för säljare Adam Ericsson, jämfört med totalen för alla säljare

De nya graferna har redan implementerats i SurveyXact så att alla rapporter skapade efter den 11:e juni 2018 använder det nya utseendet. Om du har äldre undersökningar där du skulle vilja använda de nya graferna är det bara att skapa graferna igen. Rapporter skapade före den 11:e juni 2018 kommer att förbli oförändrade om du inte aktivt byter till de nya graferna. 

Med vänliga hälsningar

SurveyXact. 

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här