Xact - från internt verktyg till Skandinaviens ledande system för kunskapsinsamling

En ny undersökning var femte minut. Så ofta startar en person en ny analys i Xact.

Under över 20 år har vi utvecklat systemet och produktpaletten vi erbjuder kunder, och vårt mål har alltid varit att leverera världens bästa plattform för att skapa undersökningar och insamling av kunskap.

Det gäller självklart den tekniska sidan av systemet, men i hög grad också användarvänligheten. På Xact är vi (och har alltid varit) rådgivande experter, och vår främsta uppgift är att hjälpa våra kunder att nå sina mål genom djupgående kunskapsinsamling.

Därför är det självklart viktigt att systemet är mångsidigt och kan lösa alla uppgifter för ett brett segment av kunder; samtidigt ska det vara användarvänligt, kräva minimal teknisk förmåga att använda och underlätta enkel men grundlig kunskapsinsamling.

Men det är bara grunden - allt detta måste på plats. 

 

Xact hjälper dig att förstå det oförutsägbara

Där Xact och vår expertis verkligen kommer till uttryck, är hur vi tillsammans med kunder arbetar med kunskapsinsamling och intressentinformation över branscher, organisationer och sociala skikt.

Moderna företag är beroende av ett växande antal olika system som alla pratar med varandra.

Ett mindre exempel är samarbetet mellan en försäljnings- och en marknadsavdelning, där kopplingen mellan försäljningsavdelningens CRM-system och marknadsavdelningens e-postautomatiseringsverktyg är avgörande i arbetet med leads och nyförsäljning.

Hittade leaden dig via en annons, vilka sidor besökte de på hemsidan, hur långt är de på kundresan, när ska sälj höra av sig till dem?

Dessa är alla datapunkter som kan analyseras, bearbetas och i slutändan användas för att optimera både interna och externa processer. Fördelen med denna typ av data är att den är relativt konstant och förutsägbar. Det är data som är lätta att avkoda och systematisera, och när de väl har plottats in i ett Excel-ark är det osannolikt att det ändras.

Men mänskliga känslor, attityder och andra former av "mjuka" data är en helt annan dimension.

Det går inte på samma sätt att systematisera en persons attityder till exempelvis sitt arbete, en utbildning, ett kommunalt byggprojekt och så vidare. Den här typen av data är svår att definiera, är ofta föränderlig och kräver helt andra metoder och verktyg att arbeta effektivt med.

Men det är också oerhört värdefull kunskap. Och det är här Xact verkligen skiner.

Vårt mål är inte 'bara' att ge kunderna de bästa tekniska förutsättningarna för mjuk kunskapsinsamling — Xact hjälper också till stor del med bearbetning, systematisering och sist men inte minst att knyta ihop data med företagets övriga dataknytpunkter. 

En familj av både breda och skräddarsydda lösningar

Det finns en utmaning som upprepar sig i all kunskapsinsamling — att ställa rätt frågor och därifrån samla in och bearbeta rätt data som leder till genomförbar, hållbar förändring.

Detta gäller särskilt när din kunskapsinsamling involverar människor och andra former av "mjuka" datapunkter. Eftersom Xact är en stor plattform som kan ställa alla frågor är det också ibland svårt att veta vilka frågor man ska ställa och i vilket format det görs bäst.

Därför har vi under de senaste tre åren utökat Xact från att vara ett system till en familj av system som ännu bättre stödjer våra kunders behov.

Vi kallar de senaste tillskotten PeopleXact och EngageXact.

 

 

De har varsitt fokusområde som du kan läsa mycket mer om här och här, men deras gemensamma syfte är att konkretisera de vanligaste intressentinteraktionerna inom vart och ett av sina områden, och på så sätt hjälpa våra kunder att snabbare komma i gång med kunskapsinsamling genom att ställa rätt frågor på rätt sätt, effektivt bearbeta relevant data och leda till konkreta analyser som kan följas upp.

Alla analyser stöds alltså av Xacts breda utbud av tekniska alternativ samt vår stora erfarenhet av kunskapsinsamling.

Detta sker direkt via hjälp av våra erfarna konsulter; indirekt via systemets funktioner, som bl.a. automatiskt och kontinuerligt analyserar insamlad data och presenterar den i de format du önskar.

Resultatet är en skräddarsydd kunskapsinsamling som snabbt är igång, integreras smidigt med annan data i organisationen, såsom medarbetarinfo etc., och som slutligen resulterar i en löpande, konkret, handlingsorienterad rapportering, vilket gör det enkelt att omvandla nya insikter till resultat. 

Utvecklingen går snabbt och vi har inga planer på att bromsa in

Xact startade för över två decennier sedan med syftet att hjälpa organisationer och institutioner att bättre förstå sig själva, sina anställda och andra intressenter, så att de i slutändan kan ge en bättre service.

Det målet har inte förändrats. Inte heller vår expertis och motivation. Och vi utvecklar fortfarande lika mycket, om inte mer, inom vårt produktsortiment, så vi ligger alltid i framkant av utvecklingen.

Det som har förändrats är vår erfarenhetsbas och vår insikt om kundernas behov.

Xact har under de 20 åren utvecklats från ett internt projekt i Ramboll till Skandinaviens ledande system för att samla kunskap och genomföra undersökningar.

Och det har vi inga planer på att ändra på.