Bravura ville växa – men inte på bekostnad av kvaliteten

Bravura

Tillväxt är krävande. Vanligtvis innebär det nya kunder, nya medarbetare och nya rutiner för att bara ta några exempel. Och om de många förändringarna inte ska gå ut över kvaliteten bör löpande kundnöjdhetsmätningar vara en naturlig del av den långsiktiga och hållbara tillväxtstrategin.

Rekryteringsfirman Bravura var medveten om detta och använde därför SurveyXact för att löpande mäta nöjdheten under en stark tillväxtperiod. Bravura hade tidigare mätt nöjdheten men med SurveyXact gick det nu även att automatisera kunskapsdelningen så att medarbetarna hela tiden var uppdaterade och kunde reagera om nöjdheten minskade.

Eller med andra ord: Så att man kunde bibehålla kvaliteten och kunderna, samtidigt som företaget växte.

Bravura använder bland annat:

Mer information:

Om du vill veta mer om hur Bravura använder SurveyXact är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på telefon +46 732 317 976.

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här