När "trevlig resa" inte bara är en ödmjuk önskan

Passagerpulsen

En passagerare är också en konsument och därför arbetar TÆNK – Passagerpulsen med hur man ska få bästa möjliga upplevelse när man använder sig av kollektivtrafik i Danmark. Detta görs bland annat genom att man upprättat en större passagerarpanel i SurveyXact, men även genom att man använder så kallade passagerarombud. De särskilda ombuden har exempelvis besökt danska tågstationer för att undersöka om resebolagen informerar tillräckligt väl om de restidsgarantier de utlovar. 

I det sammanhanget använde ombuden SurveyXacts möjlighet till datainsamling offline så att de även kunde ta sig till mindre stationer långt bort från allmänna wifi-innät. De insamlade uppgifterna användes sedan i dialogen med politiker och resebolag, liksom i PR-sammanhang för att sätta fokus på villkoren för resenärer i Danmark.

Passagerpulsen använder bland annat:

  • Offline app för insamling av svar utan nätverksförbindelse.
  • Integrerad panelmodul med egna paneldeltagare.
  • Utveckling av en egen responsiv design för undersökningar.

 

Mer information:

Om du vill veta mer om hur Passagerpulsens använder SurveyXact är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på telefon +46 732 317 976.

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här