Rådgivning och konsultverksamhet

Är du rådgivare eller konsult? SurveyXact är ett flexibelt, licensbaserat undersökningssystem som kan användas för alla sorters datainsamling.

Använd exempelvis SurveyXact till:

 • Kundnöjdhetsundersökningar
 • Undersökningar gällande image och kännedom
 • Medarbetarundersökningar
 • Arbetsplatsundersökningar
 • Användar- och medlemsundersökningar
 • Medborgarundersökningar
 • Undervisningsutvärderingar
 • Kursutvärderingar
 • Panelundersökningar
 • Attitydundersökningar
 • Webbsidesundersökningar
 • Anmälnings- och registreringsuppgifter
Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här