Känner du någon som har koll? Då vet de säkert också vilka vi är

Fakta: Det senaste året gjordes fler än 100.000 SurveyXact-undersökningar. Eller en ny var femte minut.

Enkätundersökningar som gör skillnad

SurveyXact är marknadens bästa enkätverktyg – om vi får säga det själva. Men det behöver vi egentligen inte göra.

Vi hoppas att det talar för sig själv att över hundra kommuner, mängder av lärosäten, stora delar av näringslivet samt en lång rad andra organisationer över hela Norden föredrar SurveyXact. SurveyXact är med andra ord skräddarsytt för den nordiska marknadens behov.

Därtill kommer att SurveyXact är en del av Ramboll – en av Europas största samhällsrådgivare. Det ställer höga krav på vår integritet, säkerhet, stabilitet och erfarenhet. Det tror vi faktiskt att du kommer att märka om du väljer oss som partner för insamling och spridning av kunskap.

Vi ser fram emot att höra från dig.