Automatiserad kunskapsinhämtning med SurveyXact

Med hjälp av programvara från SurveyXact kan du automatiskt överföra uppgifter från exempelvis CRM- eller ERP-system till SurveyXacts frågeformulär. Det innebär mindre manuellt arbete och mer pålitliga data eftersom du inte behöver upprätta nya respondenter manuellt för löpande undersökningar eller för att sammanställa uppgifter. Genom att automatisera kunskapsinhämtningen på detta sätt kan du i stället använda resurser till att skapa mervärde för din organisation utifrån de insamlade kunskaperna.

Så fungerar automatisering

API står for Application Programming Interface och REST är benämningen på det "språk" som SurveyXacts API använder. Det är kort sagt en kod som kan skapa integration mellan IT-system så att de automatiskt utväxlar information utifrån de kriterier du satt upp. Exempelvis kan en inlagd post i lönesystemet skicka en signal till SurveyXact om att det upprättats en ny medarbetare.

Därefter kan SurveyXact se till att den nya medarbetaren efter en viss tid får frågor skickade till sig om den första tiden på det nya jobbet. När den nya medarbetaren besvarat frågorna kan de skickas direkt tillbaka till det egna systemet – utan att du behöver göra något. 

Läs hur Jyske Bank använder SurveyXacts REST-API för att automatisera sina kundmätningar.

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här