CROSS CHANNEL ÄR FRAMTIDEN

Närmare 70 procent av de köpbeslut kunder tar bygger på onlineresearch.

Kunderna berättar dock bara om sin upplevelse på Trustpilot och sociala medier när upplevelsen varit fantastisk eller förfärlig.

Så hur är det med alla dem som är nöjda för att de fått vad de förväntat sig?

 

I korthet

Retail Relation är länken mellan dina kunder, de fysiska butikerna och olika onlinemedier. Vill du aktivera dina kunder på sociala medier och samtidigt samla in värdefull kunskap om hur de upplever dina butiker så är Retail Relation lösningen.

Kundernas kontakt med din produkt eller tjänst börjar och slutar ofta på nätet. Deras samlade intryck av företaget är därför inte enbart beroende av ett bra fysiskt möte utan även av vilket intryck de får via hemsidan, sociala medier osv.
 
Vill du aktivera dina kunder på sociala plattformar som t.ex. Trustpilot och Facebook för att på så sätt öka försäljningen är det viktigt att utnyttja synergierna tvärs över kanalerna. 
 
Produkten är utvecklad för att enkelt och effektivt koppla ihop din fysiska närvaro med onlinelösningar. Resultatet är ökad synlighet, mer försäljning och högre kundlojalitet.

1. Påbörja kampanjen

Välj ut de frågor du vill ha besvarade i Retail Relations kartotek eller formulera egna och välj vilken belöning dina kunder ska få som tack för besväret. 

2. Kunden möter kampanjen

Uppmärksamma kunderna på kampanjen ute i butikerna, exempelvis via affischer, flygblad eller en text på kvittot. Det enda kunden behöver göra för att delta är att be om en länk till undersökningen via sms eller QR-kod. Du kan själv testa genom att följa instruktionerna i "Testa Retail Relation"-rutan här till vänster.

3. Du får värdefull kunskap

Resultaten tickar in löpande så att den enskilda avdelningschefen snabbt kan se sin avdelnings resultat i förhållande till resten av kedjan. Dessutom får hon/han snabbt en notifiering när en kund ger ett negativt svar så att det snabbt går att hantera just den kritiska kunden.

4. Nöjda kunder kommer tillbaka

Kunden får sedan en belöning för att ha svarat. Det kan vara en rabattkupong, en exklusiv inbjudan till ett arrangemang eller förhandsförsäljning, men man kan även lotta ut en vinst. På så sätt stärks kundernas incitament för att komma tillbaka och handla i butiken igen – samtidigt som de fått ett bra intryck av företaget.


Enkelt och effektivt verktyg

De företag, verksamheter, restauranger osv. som känner sina kunder bäst är ofta de som når störst framgångar. Utmaningen är att det krävs tid och resurser för att genomföra systematiska kundundersökningar. Det problemet löser Retail Relation.

Lösningen är utformad så att tidsåtgång och omkostnader minimeras. Dessutom kan flera butiker i en kedja gå ihop och genomföra undersökningar under en gemensam licens. Undersökningarna skickas ut till kunderna via sms och/eller e-post. Det enda den enskilda butiken behöver är ett godkännande från kunden och ett par minuter av kundens tid.

För att så många kunder som möjligt ska delta rekommenderar vi att ni ger en belöning som tack för besväret. Det kan t.ex. vara en rabatt eller möjlighet att delta i utlottningen av en vinst.

 

Vi använder Cookies

Webbsidan använder cookies för att minnas dina inställningar och samla in statistik. Denna information delas med tredje part. Läs mer här