Customer Experience

Insikt i kundupplevelsen bidrar till att skapa den rätta verksamhetsutvecklingen.

Ge dina kunder en stark röst

För att skapa tillväxt är kunskapen om dina kunder avgörande. Kunskap om kundens behov och upplevelse av ditt företag skapar bättre ramar för tillväxt. Både chefers och anställdas förståelse av kunden och deras behov är förutsättning för att kunna leverera kvalitet och värde.

Därför är det avgörande att ge dina kunder en stark röst i organisationen och göra det till en självklarhet att lyssna och förstå dem. Vad är viktigt för dina kunder i deras situation? Vilket värde ser de i dina tjänster och varför? Vad upplever de starkast? Ju mer nyanserad och aktuell kunskap du har om dina kunder, desto starkare står du själv.

Vi använder vår kunskap om marknader, teknik och metoder för att skapa analyslösningar som hjälper företag att skapa värde för sina kunder. Våra kunder väljer främst att samarbeta med oss av tre skäl. Vi har omfattande metodisk expertis och affärsförståelse. Vi ingår i ett ingenjörsföretag/tekniskt konsultföretag med 16 000 kollegor i 35 länder, vilket ger oss en djupgående kunskap om specifika branscher. Och slutligen erbjuder vi IT-lösningar och IT-expertis för att hjälpa till att skapa rätt enkätverktyg för ditt företag.

 

Har du frågor?