Business-to-business

Många B2B-företag ser starka partnerskap med sina kunder som ett viktigt steg för ytterligare tillväxt. Den enskilda kunden är viktig och få kunder kan ofta stå för en betydande del av försäljningen. Kundrelationer kan vara djupa och långvariga och oerhört skilda i komplexitet. Bättre insikt i kundens upplevelse av ditt företag ökar dina möjligheter att bibehålla och utveckla samarbetet till förmån för er båda.

Rätt analyslösning beror på din specifika situation och vad analyslösningen ska bidra med. Vi kommer att avslöja detta gemensamt under ett kort samtal. Det kan kretsa runt:

  • Vilka marknader, områden och kunder vill du fokusera på – och varför?
  • Vilka nya data och insikter ser du omedelbart som mest nödvändig?
  • Vilka är de relevanta kontaktpersonerna hos dina kunder?
  • Vem behöver data i din organisation – och hur?
  • Hur ska interaktionen se ut mellan dina andra data, system och processer?
  • Vilka konsultprofiler ser du störst behov av att arbeta med?

Om du inte har alla svar i förväg kommer samtalet med Ramboll att klargöra dem och belysa vilken analyslösning som är bäst för dig. Baserat på vårt samtal presenterar vi en möjlig lösning där vi i vanligtvis väljer att antingen fokusera på en enda, djupgående kundanalys eller på att löpande mäta kundupplevelsen hos specifika kunder/leveranser

Kort om vad vi gör

I djupgående kundanalyser, där målet är att skapa största möjliga insikt, kombinerar vi gärna kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar. I löpande undersökningar fokuserar vi på att utveckla och följa enkla indikatorer som skapar en översikt och relevanta insikter i kundupplevelser. Vi delar alltid resultatet med dig och i anpassade rapporter och dashboards, så att ansvariga på alla nivåer i din organisation – från toppledningen till enskilda account managers – får konkreta data att agera på. Vi kvalificerar och sprider resultaten i workshops och presentationer efter behov och gör det enkelt för dig att följa upp.

 

Boka en personlig genomgång