Business-to-consumer

Stora företag med tusentals privatkunder arbetar ofta systematiskt med såväl kundupplevelser som med formulerade strategier och ambitioner. KPI:er mäts och rapporteras kontinuerligt för kundupplveser vid specifika kontaktpunkter under hela kundresan. Insatser görs för att optimera processer och tjänster utifrån ett väldokumenterat dataunderlag. Medarbetarnas kompetenser stärks, utvecklas och belönas för att kunna skapa rätt kundupplevelser. Kvalitet och effektivitet för att leverera rätt kundupplevelse är avgörande när du vill skapa lönsam tillväxt med befintliga kunder och fortsätta att stärka din förmåga att locka nya kunder.

Ramboll hjälper dagligen stora företag inom finans, telekommunikation, kultur och energi att skapa relevant, aktuell information om sina privata kunders upplevelser. Med SurveyXact kan vi erbjuda lösningar som bidrar till ett dataflöde där chefer och anställda över hela organisationen arbetar tillsammans om kundupplevelsen. Exakt hur SurveyXact bidrar bäst beror på ditt nuvarande CRM-system, rapporteringsplattform (t.ex. Power BI) och möjligheter till kundkontakt.

 

 

Kort om vad vi gör

I djupgående kundanalyser, där målet är att skapa största möjliga insikt, kombinerar vi gärna kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar. I löpande undersökningar fokuserar vi på att utveckla och följa enkla indikatorer som skapar en överblick och relevanta insikter i kundupplevelser. Vi delar alltid resultatet med dig och i anpassade rapporter och dashboards, så att ansvariga på alla nivåer i din organisation – från toppledningen till enskilda account managers – får konkreta data att agera på. Vi kvalificerar och sprider resultaten i workshops och presentationer efter behov och gör det enkelt för dig att följa upp.

Kontakt

Du är mycket välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur Ramboll kan hjälpa dig och din verksamhet.

Kom i kontakt med en av våra experter på telefon +46 732 317 976 eller e-mail kontakt@surveyxact.se

 

Boka en personlig genomgång