Employee Experience

Skapa insikter och positiv förändring i din organisation.

Engagemang och hög arbetstillfredsställelse stärker verksamhetens resultat

Medarbetarnas Employee Experience är avgörande för både engagemang, produktivitet och viljan att överskrida gränser och begränsningar. Den anställdes upplevelse börjar från och med att anställningen och slutar när man lämnar organisationen igen. Och varje dag är en gyllene möjlighet att öka engagemang, produktivitet, vilja och ambition – eller försvaga det.

På Ramboll lutar vi oss på den breda definitionen där medarbetarupplevelsen ses som ”summan av de upplevelser som medarbetaren har under sina interaktioner med organisationen där de arbetar”.

Alla upplevelser är därför potentiellt viktiga i en medarbetares arbetsliv, men tre områden utmärker sig: strukturerna och processerna de arbetar med, den fysiska miljön och arbetskulturen samt organisationens förmåga att skapa utrymme för och involvera anställdas engagemang.

Låt Ramboll hjälpa dig att uppenbara dina anställdas Employee Experience. Vår rådgivning driver dina resultat framåt och både implementera de i vardagen samtidigt som du behåller översikten. Skapa motiverade medarbetare, ett engagerat ledarskap och upptäck nödvändiga åtgärder – både uppenbara och mer indirekta.

Enkla lösningar och kompetent rådgivning

Med Ramboll får du en kompetent partner som ser till att arbetet med enkätundersökningar går enkelt och smidigt. Vi bemannar våra uppdrag med ett erfaret projektteam som har lång erfarenhet av att utföra liknande undersökningar för liknande verksamheter.

Som kund är du garanterad hög prioritet och flexibilitet och kan lita på kvalificerad rådgivning under hela processen. Arbetet med undersökningarna organiseras enligt Rambolls välbeprövade processer och starka IT-plattform.

 

 

Har du frågor?

Bli kontaktad eller läs mer här