Utveckla ledarna i din organisation med 360 graders feedback

Ledarskapets betydelse förenar alla organisationer. Ledarskap måste uppfattas och hanteras som en potential. Om det utnyttjas optimalt kan bra ledarskap lyfta hela företag avsevärt, medan otillräckligt fokus på ledarskap påverkar hela organisationen negativt.

Med en ledarskapsutvärdering från Ramboll kan både den enskilda chefen och ledningsteamet som helhet bli mer medvetna om deras performance och få insikt i vad som krävs för att förbättra den – till förmån för hela företaget.

Ta dig runt hela ledaren

En riktad ledarskapsutvärdering kräver att chefens prestationer klargörs från alla relevanta vinklar. Vad som är relevant i den enskilda organisationen varierar, men som en utgångspunkt undersöker vi medarbetarnas syn på den enskilda chefen, chefer på samma nivå och med toppledningen.

På detta sätt skapar vi en fullständig översikt över ledarens insatser och därmed vilka områden som kan optimeras framöver.

Det är inte ledarna vi undersöker – det är organisationen

Ledarskapsutvärderingar är inte bara en utvärdering av den enskilda chefen. Det är hela verksamheten som vi undersöker och målet är att förbättra företaget genom bättre ledarskap.

Av samma anledning följer vi upp utvärderingen med samlade rapporter för ledningsgruppen vilket skapar en bra utgångspunkt för chefer att förverkliga sin utvecklingspotential – individuellt och som en grupp.

 

Boka en personlig genomgång