Touchpoint surveys – förbättra medarbetarnas Employee Experience

Kundresan, Customer Experience, är en term som är utformad för att avslöja en kunds upplevelser av en organisation. Inte bara upplevelsen av en produkt eller tjänst, utan upplevelsen under hela den tid som kunden är i kontakt med organisationen. Möter eller överträffar kunden sina förväntningar? Med spridningen av betydelsen av kundupplevelsen kom idén att använda samma strategi gentemot anställda. Hur känner och tänker de anställda om sin organisation vid olika tidpunkter? För tankar och känslor förändras och formas över tid till mer grundläggande uppfattningar om organisationen, arbetet och kollegorna. På så vis har de en stor inverkan på de anställdas engagemang, prestation och representation av organisation.

Att undersöka de anställdas olika kontaktytor inom organisationen är värdefullt. Det är helt enkelt inte möjligt eller att rekommendera eller önskvärt att undersöka varje enskild medarbetares erfarenheter av organisationen. Det kräver stora resurser och anställda tröttnar på undersökningarna. Istället gäller det att hitta relevanta kontaktpunkter, eller beröringspunkter, att undersöka. Och när det är klart, överväga vilken frekvens du vill mäta dem med. Ofta är en tätare frekvens är förnuftig för att följa utvecklingen på sikt.

Vad är relevanta touchpoints?

7 mätpunkter som de flesta anser vara väsentliga i medarbetarnas resa inkluderar klassiska HR-processer från det allra första mötet med organisationen, över till anställningen, mätning av engagemang, prestation, utveckling och till slut hur man tar avsked till sina anställda. Element som av erfarenhet har visat sig vara av stor betydelse för individen men som inte alltid har tänkts vara del av en helhet och i sällsynta fall undersökts systematiskt.

I allt större grad har betydelsen av de olika kontaktpunkterna i medarbetarnas resa lyfts upp. Och därför spelar de en avgörande roll i organisationens förmåga att locka, behålla och utveckla engagerade medarbetare.

Entry och Exit – 2 relevanta kontaktpunkter

En bra början och ett lyckligt slut är viktiga i alla relationer. Den första säkerställer en solid grund för den fortsatta utvecklingen av relationen. Den andra är att du skiljer er åt med förståelse och respekt och att dörren fortfarande hålls öppen.

Men hur får du dem att bli händelser som den anställda kommer ihåg och som bidrar till att bygga och utveckla engagemang. Autenticitet, timing och det lilla extra som visar intresse och hänsyn är viktigt i detta sammanhang. Låt Ramboll hjälpa dig att integrera detta i dina undersökningar.

 

Boka en personlig genomgång