Få stöd och rådgivning under din enkätundersökning

Visste du att du kan lägga ut arbetet med undersökningen på våra specialister?

Vi på SurveyXact hjälper dagligen våra användare med uppgifter av såväl mindre som större omfattning. För våra kunder betyder det att de sparar både tid och får sina uppgifter lösta säkert och effektivt.

Begäran om stöd kan gälla mer avancerade behov i form av enkätkonstruktion, kvalitetssäkring och rådgivning i samband med undersökningen och dess utskick. Ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Då har SurveyXact specialister som är redo att hjälpa dig, antingen om du behöver hjälp i en del av undersökningen eller för att hantera hela undersökningsprocessen.

Vi erbjuder konsulthjälp för bland annat:

  • Hjälp med att förbereda goda frågor till din undersökning
  • Teknisk utformning och enkätkonstruktion
  • Hjälp vid enkätutskick och insamling av data
  • Analys och framställning av rapporter
  • Kvalitetssäkring av undersökning (metodisk och/eller teknisk)
  • Råd om delar eller under hela undersökningsprocessen
  • Genomförande av hela projekt

Tveka inte att kontakta oss om dina behov. Vi hjälper dagligen företag och organisationer med både mindre och mer omfattande projekt.

Kontakta oss på tel: +46 732 317 976 eller e-post: kontakt@surveyxact.se

Konsultstöd