PeopleXact – Mät välmåendet med professionella engagemangsundersökning

Stärk välmåendet, och skapa bättre resultat

När du löpande mäter dina anställdas arbetsmiljö och välbefinnande ökar du medarbetarengagemanget och skapar bättre resultat.

Med PeopleXact får du en lösning som hjälper din organisation att skapa medarbetarengagemang, utveckling och bättre resultat.

Med ett användarvänligt gränssnitt förenklar PeopleXact arbetet med medbetarnöjdhet och engagemang, och låter dig få en mycket bättre inblick i organisationen med bara några få klick. Du kan ladda ner vår PDF om enkätfrågorna här.

Samtidigt får du konkret och handlingsorienterad rapportering, vilket gör det enkelt att översätta din insikt till resultat, så du kan behålla dina medarbetare och säkerställa en god arbetsmiljö.

Se själv i videon här.

Du kan också ladda ner vår PDF som kort beskriver vår plattformslösning, PeopleXact.

Ett enkelt och användarvänligt system – byggt på forskning och lång erfarenhet

Vi vet att organisationer med engagerade medarbetare skapar nöjda kunder och goda affärsresultat. När du engagemang och trivs, och det finns balans mellan arbete och privatliv, drivs du av något som sträcker sig bortom dig själv. Du ger vad du har, och du ger extra när det behövs.

Med PeopleXact får du ett grundligt testat frågeformulär och en validerad modell för medarbetarnöjdhetsundersökningar och engagemangsundersökningar, som bygger på forskningsbaserade metoder och Rambolls mer än 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar. Vi har noggrant byggt systemet kring de faktorer som har stor betydelse för engagemang och organisationens förmåga att driva förändring som skapar resultat.

Det ger dig värdefulla insikter – insikter som vi har gjort det enkelt för dig och din organisation att agera på.

Mät engagemang, få resultat och driv förändring

Förändring skapas när dina insatser bygger på data. Därför har vi gjort det enkelt för dig att få och förstå mätningarnas resultat i realtid, så att du kan göra åtgärder mot bakgrund av siffror och grafer.

När din medarbetarenkät har besvarats kan du hitta resultaten i den interaktiva rapporteringen. PeopleXact lyfter fram områden där extra insatser bör göras och ger till och med konkreta förslag på vad du eller en avdelningschef kan göra för att öka arbetsglädjen på avdelningen.

En medarbetarundersökning värde är bara så stort som de åtgärder som följer. Därför hittar du i plattformen beprövade och effektiva uppföljningsverktyg som stöder både virtuella och fysiska dialoger.

Samtidigt har du direkt tillgång till Rambolls experter i form av en kunskapsbas, där vi har samlat vår erfarenhet av att mäta medarbetarengagemang.

PeopleXact gör det enkelt att fatta rätt beslut och agera direkt.

Använd PeopleXact för att utvärdera om arbetsplatsen följer arbetsmiljölagen (AML)

Arbetsmiljöundersökningen är företagets eget verktyg för att hålla reda på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Ett systematiskt arbete för en bättre arbetsmiljö påverkar ofta välbefinnandet och hjälper till att säkra företagets sociala kapital. Med PeopleXact får du tillgång till ett frågeformulär om arbetsmiljön, så att du kan genomföra en arbetsmiljöundersökning på samma användarvänliga plattform som du använder för dina andra medarbetarundersökningar.

Full kontroll i undersökningar – kom i gång med bara några klick

Vi har gjort det enkelt för dig att mäta engagemangsundersökningar.

Första gången du vill skapa en måling överlåter du det helt enkelt till Ramboll att ladda in dina medarbetardata eller skapa en dataintegration – så är plattformen klar. Vi har skapat ett antal standardfrågor som finns färdiga för dig att använda, men du kan också lägga til llokala, skräddarsydda frågor som hjälper dig att undersöka något specifikt om din specifika arbetsmiljö.

Med bara några klick i systemet kan du välja vilka anställda som ska delta och när undersökningen ska genomföras. Du kan skicka ut enkäten via en länk i ett e-postmeddelande, men också via SMS, så att dina anställda enkelt och snabbt kan delta i undersökningen. Naturligtvis ser vi till att alla känsliga personuppgifter lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om hur SurveyXact behandlar personuppgifter här.

Basert på Rambølls erfaring med medarbeiderundersøkelser foreslår plattformen en tidsplan, som du kun trenger å godkjenne. Så er undersøkelsen i gang.

Med Ramboll i ryggen​​

När du väljer PeopleXact väljer du också Ramboll. Det betyder att Rambolls konsulter hjälper dig med implementeringen av systemet - och att du alltid har tillgång till stöd och rådgivning.

Detta gäller både för vidare analyser och vid stöd i förändringsprocesser.

PeopleXact är en enkel, användarvänlig och handlingsorienterad plattform som hjälper organisationer att göra rätt. Och minskar risken att göra fel.

PeopleXact ingår som en del av SurveyXact

Videor om PeopleXact

Analys och resultat i engagemangsmätningar.

 

Kom igång med PeopleXact

Tveka inte att höra av dig till oss om dina behov. Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig inom kort.

​Eller ring och prata med oss utan att förbinda dig till något: 

+46 732 317 976​

 

 

 

 

Vi stärker engagemanget i din organisation