Datasäkerhet

Den 25 maj 2018 började EU:s nya persondatalag att gälla. Den nya lagen ställer strikta och mycket skärpta krav på alla som behandlar personuppgifter. På SurveyXact har vi välkomnat de nya reglerna eftersom de ger ett väsentligt ökat skydd av personuppgifter, vilket därmed ökar säkerheten för alla medborgare. Konsekvenserna i den nya persondatalagen har även de blivit skärpta markant. Verksamheter kan nu få böter på upp till 4 % av omsättningen, om man inte följer de nya reglerna.

Sedan den 1 april 2017 har vi infört ett nytt databehandlingsavtal i alla våra licensavtal. Vi har även justerat våra tekniska inställningar, så att de lever upp till den nya persondatalagen. Därför kan du koncentrera dig på att samla in rätt kunskap för att se till att vi tillsammans uppfyller de nya reglerna till varje punkt.

 

Anonymitet är ett måste

Full anonymitet är ofta förutsättningen för att dina respondenter överhuvudtaget ska vilja delta i en undersökning – inte minst när det handlar om känsliga upplysningar. SurveyXact är din garant för att anonymiteten hanteras professionellt varje gång du samlar in uppgifter. Det enda du behöver göra är att välja om din undersökning ska vara anonym eller inte – så ordnar SurveyXact resten.Du bestämmer vem som ska ha tillgång till vad

Användare av SurveyXact kan delas in i olika nivåer. Det vill säga att du kan ge vissa användare begränsad tillgång till SurveyXact, skulle det förekomma konfidentiella uppgifter i din undersökning som inte alla behöver se. Samtidigt loggar systemet alla aktiviteter så att du alltid kan se vem som har tagit fram vilka upplysningar och när.


Tvåfaktorsinloggning – säkerhet gånger två

Med tvåfaktorsinloggning kan du begränsa tillgången till dina data exempelvis till bestämda IP-adresser – och därmed vidta en extra säkerhetsåtgärd utöver de övriga säkerhetsrutiner som redan gäller för alla SurveyXact-användare. Den mest användarvänliga formen av tvåfaktorsinloggning är en kod som skickas via sms och som ska skrivas in tillsammans med användarens lösenord vid inloggningen.Säkerheten går först

Optimal säkerhet uppnås när säkerheten kontrolleras löpande. Därför har vi avtal med det ansedda revisionsföretaget PwC om regelbundna inspektioner av våra säkerhetssystem.

Därmed kan du försäkra dig om att vår säkerhet alltid är uppdaterad.