På rätt plats vid rätt tidpunkt

En bra undersökning är en skräddarsydd undersökning. Därför hjälper SurveyXact dig att ställa frågor till dina respondenter på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Ska dina respondenter nås via e-post, brev eller mobil? Har du behov av att kunna arbeta offline när du samlar in data? Oavsett vad som är lämpligt för just din undersökning har SurveyXact de rätta kanalerna till dina respondenter.

 

I fickan på respondenterna

De flesta respondenter går runt med ett potentiellt frågeformulär i fickan. I alla fall om du använder SurveyXact, som även är optimerat för kunskapsinsamling via smarta mobiler. Det är också betydligt enklare att nå i synnerhet yngre målgrupper om du ger dem möjlighet att besvara undersökningen på den enhet de oftast använder.

 

Offline? Inga problem.

Om du gör din undersökning på en plats med dålig eller ingen nätuppkoppling kan du utan problem genomföra den offline. Det är till exempel en fördel om du vill göra intervjuer på gatan eller vid live-arrangemang. Även många sjukhus efterfrågar enligt vår erfarenhet möjligheten att samla in data offline.

 

Genvägen till kunskap – skapa din egen panel med respondenter

Vi vill helst inte kalla det "smart i all hast", men i själva verket är det det du får när du sätter ihop en egen panel med respondenter. På det sättet kan du samla in relevant kunskap på kortare tid eftersom respondenterna redan är beredda att svara. Samtidigt får du större bakgrundskunskaper om dina respondenter så att du snabbt kan sätta samman just den panel som ger dig önskad kunskap.