Bli expertanvändare av SurveyXact

Information om kurser i SurveyXact

För närvarande hålls våra kurser digitalt via Microsoft Teams.

  • Deltagaravgift för Introduktion till SurveyXact och Analys och rapportering i SurveyXact är 2.500 kr, - ex. moms. per deltagare
  • Deltagaravgift för Vad är en bra enkät? är 3.500 kr, - ex. moms. per deltagare

Ett mail med länk till kurstillfället skickas ut efter att vi registrerat din anmälan.

Anmälan är bindande och återbetalas ej om deltagaren inte dyker upp.

För att delta på kursen behöver du var ansluten till Microsoft Teams.

Anmäl dig 

Kommande kurstillfällen:

Introduktion till SurveyXact (digital kurs)

Kursen riktar sig främst till dig som inte tidigare har använt vårt enkätverktyg SurveyXact. Kursen introducerar dig till alla de viktigaste delarna och funktionerna av SurveyXact och hjälper dig att komma igång med användningen av verktyget. Tillfället kan också fungera som repetitionskurs för de användare som inte använt verktyget på länge. 

  • Tisdag 19 september 2023 (kl. 08.30-12.00)
  • Torsdag 23 november 2023 (kl. 08.30-12.00)

Analys och rapportering i SurveyXact (digital kurs)

Denna kurs vänder sig till dig som redan har viss kunskap om SurveyXact och vill ha djupare kunskap om dataanalys och rapportering. Vi diskuterar den teoretiska och metodologiska bakgrunden för de analyser du kan skapa i SurveyXact och arbetar med praktiska analysövningar för maximalt lärande. Deltagaren lär känna rapporteringsplattformen och lär sig att nygga rapporter, dashboard och att använda nyttiga funktioner. 

  • Torsdag 19 oktober 2023 (kl. 08.30-12.00)

Vad är en bra enkät? (digital på norska)

Lär dig mer om hur du gör bra undersökningar och hur du ställer rätt frågor. Den här kursen kommer att ge deltagaren en rad verktyg för att ställa bättre frågor, att planera en undersökning som ger svar på vad de vill ha svar på och generellt för att ge en bättre överblick över hela datainsamlingsprocessen. Kursen erbjuder både konkreta exempel och övningar för deltagarna.

  • Torsdag 7 december 2023 (kl. 09.00-14.30)