Bli expertanvändare av SurveyXact

Information om kurser i SurveyXact

För närvarande hålls våra kurser digitalt via Microsoft Teams.

  • Deltagaravgift Introduktionskurs i SurveyXact: 2.500 kr, - ex. moms. per deltagare.
  • Deltagaravgift Avancerad användning och rapportering i SuveyXact: 5.000 kr, - ex. moms. per deltagare.

Ordinarie kurser på plats hålls vid Krukmakargatan 21, 118 51 Stockholm.

Ett mail med länk till kurstillfället skickas ut efter att vi registrerat din anmälan.

Anmälan är bindande och återbetalas ej om deltagaren inte dyker upp.

För att delta på kursen behöver du var ansluten till Microsoft Teams.

Anmäl dig 

Kommande kurstillfällen:

Introduktion till SurveyXact (Digitalt på svenska)

Kursen riktar sig främst till dig som inte tidigare har använt vårt enkätverktyg SurveyXact. Kursen introducerar dig till alla de viktigaste delarna och funktionerna av SurveyXact och hjälper dig att komma igång med användningen av verktyget. Tillfället kan också fungera som repetitionskurs för de användare som inte använt verktyget på länge. 

  • Torsdag 13 oktober (kl. 08.30-12.00)
  • Torsdag 10 november (kl. 08.30-12.00)
  • Torsdag 15 december (kl. 08.30-12.00)

Deltagaravgift: 2500,- exkl. moms.

Analys och rapportering i SurveyXact (Digitalt på norska)

Kursen riktar sig till dig som deltagit i kursen Introduktion till SurveyXact och nu är klar att ta nästa steg. Vi arbetar med några av de avancerade funktionerna i SurveyXact med hjälp av praktiska exempel och realistiska övningar som tar dig igenom en undersökning, från skapande av frågeformulär till rapportering.

Deltagaravgift: 4000,- exkl. moms.

  • 13 oktober (kl. 08.30-12.00)
  • 8 december (kl. 08.30-12.00)

Vad är en bra enkät? (Digital på norska)

Lär dig mer om hur du gör bra undersökningar och hur du ställer rätt frågor. Den här kursen kommer att ge deltagaren en rad verktyg för att ställa bättre frågor, att planera en undersökning som ger svar på vad de vill ha svar på och generellt för att ge en bättre överblick över hela datainsamlingsprocessen. Kursen erbjuder både konkreta exempel och övningar för deltagarna.

Deltagaravgift: 7500,- exkl. moms.

  • 1 december (kl. 09.00-14.30)