Skicka ut undersökningar via SMS

Bjud in respondenter till undersökningarna via SMS – direkt i SurveyXact

Skicka ut undersökningar via SMS

Nu kan du bjuda in respondenter till undersökningarna via SMS – direkt i SurveyXact

Det innebär att du kan komplettera eller ersätta dina e-postutskick med ett SMS-utskick till respondenterna. Med andra ord har du ytterligare en kanal tillgänglig för att öka svarsfrekvensen eller för att nå nya målgrupper.

SMS-utskick fungerar nästan på samma sätt som ett utskick via e-post, och innehåller samma länk som finns i e-postmallarna. För att kunna använda SMS-utskick behöver du bara telefonnummer till respondenterna, samt tillräckligt med disponibla SMS-poäng.

Så gör du:

  • Skapa en undersökning i SurveyXact och upprätta respondenterna med SMS som distributionsform
  • Beställ SMS-poäng genom att fylla i formuläret nedan och vänta på bekräftelse på e-post
  • Skapa en mall för SMS-utskicken och skicka ut SMS till de respondenter du önskar

 

Notera:

SMS beräknas med 160 tecken. Ett SMS-poäng är alltså 160 tecken, och ett SMS på 200 tecken kommer då att kosta 2 SMS-poäng att skicka ut. I SurveyXact kan du se ett estimat på hur många SMS-poäng som kommer att användas i ditt utskick.

SMS-poängen kan användas i olika undersökningar

Dina SMS-poäng blir tillgängliga i mappen som undersökningen du anger i formuläret nedan ligger under. Du kan då reservera SMS-poäng till din undersökning. Om du köper fler SMS-poäng än du behöver använda, kan du välja att släppa SMS-poäng till mappen som undersökningen ligger i. Återstående poäng överförs till andra undersökningar under mappen tills de används.

Vissa väljer därför att beställa ett större antal SMS-poäng som kan användas av alla användare i organisationen.

**Leveransvillkor för SMS:

Dessa ytterligare villkor till din SurveyXact-licens måste accepteras om du önskar att använda SMS-funktionen: SMS-funktionen är endast tillgänglig för verksamheter/organisationer med ett giltigt organisationsnummer och en aktiv SurveyXact-licens. Villkoren i detta licensavtal gäller även för SMS-funktionen, som är en tilläggsfunkton till SurveyXact. Vid betalning enligt prislistan har du rätt till att skicka ut motsvarande antal SMS genom SurveyXact. Varje SurveyXact-licens får ett konto där betalda och oanvända SMS registreras. Ramboll kan säga upp SMS-funkitonen med ett års varsel. Man kan inte flytta SMS mellan olika licensavtal. Oanvända SMS försvinner och återbetalas inte om licensavtalet eller SMS-funktionen upphör – oavsett vad orsaken är. SurveyXact använder Compaya A/S (CVR: 31375428, Adress: Palægade 4, 2. tv.1261 København K, Denmark) som underleverantör för att skicka SMS. Vid användning av SMS-funktionen i SurveyXact accepteras det att personuppgifter i samband med SMS-utskicket raderas efter senast 12 månader.

 

Beställ SMS-poäng

 


SMS

SMS-poäng:      3.000 st.
Pris per poäng:   1 krona

Samlat pris:        3.000 SEK ex. moms

 

SMS-poäng:      5.000 st.
Pris per poäng:   80 öre

Samlat pris:        4.000 SEK ex. moms

 

SMS-poäng:      10.000 st.
Pris per poäng:   70 öre

Samlat pris:        7.000 SEK ex. moms

 

Behöver du fler SMS-poäng? Fyll i formuläret till vänster, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.